Trang chủ / Tin tức / Kinh tế - xã hội thị xã Bến Cát tiếp tục một năm thắng lợi

Kinh tế - xã hội thị xã Bến Cát tiếp tục một năm thắng lợi


 

Năm 2018, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực của các ngành, các cấp và nhân dân, kinh tế - xã hội của TX.Bến Cát tiếp tục phát triển ổn định. Phóng viên Báo Bình Dương đã có cuộc phỏng vấn ông Bùi Duy Hiền, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND TX.Bến Cát xung quanh kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và định hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019.

SÀI GÒN LAND| SAIGONLAND| Centralland | Quangcaogiaodich | Khu nhà ở saigon center| Sài gòn center | Quảng cáo giao dịch| Dự án center city 2| bất động sản tân uyên| bất động sản bàu bang| khu dân cư sài gòn land 2| bất động sản uyên hưng | Bất động sản bình dương| Mua đất tân uyên| Mua đất uyên hưng| Mua đất bình dương| Đất nền bình dương| Đất nền tân uyên| Đất nền uyên hưng|

 

 Trong những năm qua, tốc độ phát triển kinh tế của TX.Bến Cát luôn ở mức tăng trưởng cao. Trong ảnh: Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH Thực phẩm Orion (Khu công nghiệp Mỹ Phước, TX.Bến Cát). Ảnh: THOẠI PHƯƠNG

 - Thưa ông, ông đánh giá như thế nào về những kết quả TX.Bến Cát đạt được trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong năm 2018?

- Năm 2018, với sự đồng thuận, nỗ lực của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, TX.Bến Cát đã hoàn thành đạt và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Ban Chấp Đảng bộ, Nghị quyết HĐND thị xã đề ra trong năm 2018. Cụ thể là kinh tế của thị xã tiếp tục tăng trưởng ổn định, đúng hướng; công tác thu, chi ngân sách, quản lý đầu tư công thực hiện bảo đảm theo kế hoạch. Đối với các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, an sinh xã hội cũng được thị xã quan tâm thực hiện tốt; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Về công tác quản lý đất đai, quy hoạch, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, bảo vệ môi trường trên địa bàn thị xã có những chuyển biến tích cực; thu nhập của nhân dân tiếp tục được nâng lên.

Kết quả nổi bật là tốc độ tăng trưởng kinh tế trong năm 2018 của thị xã đạt 23,5% theo giá thực tế; trong cơ cấu kinh tế, công nghiệp chiếm 78,83% - dịch vụ 20,72% - nông nghiệp 0,45%; thu nhập bình quân đầu người đạt 114,9 triệu đồng/năm. Tổng giá trị sản xuất của thị xã đạt 116.643,31 tỷ đồng theo giá thực tế, tăng 19,7% so với năm 2017. Trong năm, TX.Bến Cát đã được Trung ương công nhận đạt chuẩn đô thị loại III và hiện đang hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục đề nghị công nhận hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới.

Những kết quả nói trên là cơ sở quan trọng để TX.Bến Cát phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2015-2020 mà Đảng bộ thị xã đã đề ra.

- Thị xã đã đề ra những giải pháp trọng tâm gì để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2019, thưa ông?

- Năm 2019, TX.Bến Cát sẽ phát huy cao nhất tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, kỷ cương, đổi mới, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, tập trung vào 3 nhóm nhiệm vụ lớn. Theo đó, thị xã sẽ đề ra kế hoạch, giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu của nhiệm kỳ 2015-2020 ngay trong năm 2019. Cùng với đó, thị xã sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm khắc phục cơ bản những hạn chế, tồn tại, tạo chuyển biến đột phá trong công tác quản lý đất đai, xây dựng, trật tự đô thị, cải cách thủ tục hành chính, đầu tư công... Nhiệm vụ lớn thứ ba là thị xã sẽ xây dựng, củng cố những tiền đề, cơ sở cho sự phát triển vững chắc của TX.Bến Cát trong các giai đoạn tiếp theo. Trong đó, thị xã tập trung vào công tác rà soát, điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện hệ thống các quy hoạch; sắp xếp tổ chức, bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả đi đôi với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm ngày càng cao.

- Xin ông cho biết cụ thể hơn về công tác kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền nhằm bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao?

- Xác định việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị của thị xã tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả vừa là nhiệm vụ trọng tâm vừa là giải pháp cơ bản, chủ yếu để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, thời gian qua Đảng bộ TX.Bến Cát đã tích cực xây dựng, triển khai kế hoạch, đề án nhằm cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương, kế hoạch của tỉnh và Trung ương. Hiện nay, các cơ quan, đơn vị, địa phương của thị xã đã xây dựng kế hoạch chi tiết và từng bước sắp xếp các chức danh, vị trí công tác theo lộ trình đã đề ra. Để việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế đạt hiệu quả, Thị ủy đã đề ra 5 nhóm giải pháp chủ yếu, là: Tập trung quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đầy đủ mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của chủ trương chung, từ đó đạt được sự đồng thuận cao trong toàn Đảng bộ. Thị xã chú trọng thực hiện công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng nhằm nâng cao năng lực quản lý, năng lực chuyên môn, chất lượng, hiệu quả công việc cho đội ngũ cán bộ.

Đồng thời, thị xã sẽ đổi mới mạnh mẽ công tác đánh giá cán bộ. Theo đó, Thị ủy đã chủ động ban hành quy định về đánh giá cán bộ thường xuyên, cụ thể là cán bộ, công chức được theo dõi, nhận xét, đánh giá định kỳ hàng tháng, hàng quý dựa trên tiến độ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ làm căn cứ để sắp xếp đội ngũ cán bộ và tinh giản biên chế. Cùng với đó, thị xã tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải tiến phương thức, lề lối làm việc của các cơ quan, đơn vị và của từng cán bộ, công chức thông qua việc tăng cường ứng dựng công nghệ thông tin. Địa phương cũng rà soát, cải tiến theo hướng giảm số lượng và nâng cao chất lượng hoạt động các ban chỉ đạo, hội đồng; cải tiến chế độ hội họp, chế độ thông tin, báo cáo. Hiện giải pháp này đang được thị xã thí điểm đối với Thị ủy, UBND thị xã và một số ban ngành, đoàn thể, xã, phường. Mục tiêu thị xã đề ra là đến cuối quý I-2019 sẽ giảm 20% các ban chỉ đạo, hội đồng, 15% số lượng báo cáo định kỳ và 10% các cuộc họp. Kết thúc thí điểm, Thị ủy sẽ đánh giá, rút kinh nghiệm và triển khai trong toàn Đảng bộ, qua đó nhằm cải tiến chất lượng và giảm mạnh số lượng các ban chỉ đạo, hội đồng và các cuộc hội họp, yêu cầu báo cáo so với hiện nay.

Bên cạnh đó, Thị ủy cũng đã ban hành kế hoạch phát huy vai trò của Mặt trân Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức đoàn thể và nhân dân trong việc giám sát, phản biện và đóng góp ý kiến cho Đảng, chính quyền trong quá trình thực hiện chủ trương, đề án sắp xếp, tinh gọn bộ máy.

Với sự đồng thuận, quyết tâm chính trị cao và các giải pháp đồng bộ, Đảng bộ TX.Bến Cát phấn đấu thực hiện thắng lợi chủ trương, kế hoạch đã đề ra.

- Xin cảm ơn ông!

Năm 2019, TX.Bến Cát đề ra các mục tiêu chủ yếu: Tổng giá trị sản xuất (giá thực tế) đạt 139.402,8 tỷ đồng, tăng 19,5% so với năm 2018; trong đó giá trị sản xuất công nghiệp đạt 107.674,3 tỷ đồng, giá trị dịch vụ 31.182,5 tỷ đồng, giá trị sản xuất nông nghiệp 546 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của thị xã theo giá thực tế là 22,8%. Trong năm, thị xã phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 126,5 triệu đồng; tổng thu ngân sách đạt 2.318 tỷ 710 triệu đồng, tăng 12% so với dự toán tỉnh giao năm 2018.


TIN TỨC LIÊN QUANHỖ TRỢ TRỰC TUYẾN


Tư vấn online

0901 26 26 26


TAGS